Anpassa textstorlek

Anpassa textstorlek

På denna webbplats kan du lätt göra texten större och mindre genom att klicka på länkarna i övre högra hörnet. Dessvärre påverkar dessa länkar inte textstorleken i övre delen av startsidan, men det fungerar för övrigt på denna webbplats. Om du behöver förstora den texten kan du följa nedanstående mer allmänna råd om hur man påverkar textstorleken på webbplatser.

På en dator är det enklast att hålla tangenten Ctrl (längst ner till vänster på tangentbordet) nedtryckt och samtidigt klicka på + eller – . Då ökar eller minskar du förstoringsgraden direkt. Du kan också hålla tangenten Ctrl nedtryckt och samtidigt scrolla på musen, upp eller ner. Enkelt och användbart i alla lägen.

Alternativet kan vara att använda färdiga val av procentsats för förstoring/förminskning. Längst ner på din skärm till höger kan finnas en ruta med %-tecken med olika val. Dels finns där färdiga förslag på procentsatser som du kan klicka på och välja, dels ett alternativ som heter Anpassa där du själv kan ange den förstoringsprocent du önskar. För att återgå till 100 % kan du alltid använda kommando Ctrl+0 (håll tangenten Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar på siffran 0).

På en surfplatta eller mobil kan man förstora texten genom att placera tumme och pekfinger på skärmen och därefter spreta med fingrarna. Texten minskas om man drar fingrarna mot varandra.