Årsmöte

Fredag 16 mars 2018

Klockan 13.00 på Baltzar, Bolinders plan 1. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Du som avser delta och har egen skrivare ombedes att själv skriva ut dokument och ta med till årsmötet.

Anmälan senast 12 mars (för kaffet och tilltugget) till
Arnold Gustavsson, 08-653 09 27, 073-904 38 23, arnold.gustavsson@gmail.com