Information

SeniorNet Kungsholmen

Stadgar för SeniorNet Kungsholmen

 

Medlemsutveckling SeniorNet Kungsholmen


Handledare i SeniorNet Kungsholmen

SeniorNet är en mötesplats för äldre som vill bibehålla, utveckla och dela med sig av sin kunskap inom IT.

Ingen av oss kan allt, men alla kan något, och alla dessa tre mål kan nås i rollen som handledare till andra!

Som handledare kan du hjälpa andra vid kurser, tematräffar, PC-hjälp och liknande. Kanske vara lärare?

Du förväntas och kan i din handledarroll
  • bara försöka lösa problem som du har kompetens för,
  • ta hjälp av kollegor vid problem ”utanför ditt kunnande”,
  • vara instruktör åt den hjälpsökande – men inte ta över handhavandet,
  • föreslå men inte tvinga på användaren lösningar, program, appar och dylikt.

Som tack för din insats utgår ingen kontant ersättning, men vi kan till den verkligt aktive erbjuda

  • deltagande vid föreningens vår- och julluncher,
  • att betala årsavgiften till SeniorNet Sweden,
  • i mån av plats deltagande i vår egna kurser,
  • att bekosta vidareutbildning inom IT- och pedagogikområdet.