Översätt

Med Google Översätt kan du översätta till och från svenska och mellan många olika språk. Men du ska tänka på att översättningen inte alltid blir korrekt eller ens begriplig. Det kan ändå vara idé att pröva vid behov.

  • Markera texten du vill översätta.
  • Kopiera den med  Ctrl+C.
  • Klistra in den med Ctrl+V i Google Översätt i vänstra textrutan. Eller skriv text eller ord själv i vänstra rutan.
  • Välj det språk du vill översätta från, t ex engelska.
  • Välj ovanför högra textrutan språket du vill översätta till, t ex svenska.
  • Översättningen är klar.

Du kan översätta hela webbsajter, till exempel engelska BBC. Eller något annat. Bara genom att kopiera och klistra in i Google Översätt.