Program

SeniorNet Kungsholmen

Våren 2023

Vi startar våren verksamhet med en surfkaféträff den 16/1. Det blir IT-hjälp på Baltzar tre tisdagsförmiddagar i månaden. Den fjärde tisdagsförmiddagen blir det Öppet hus utan föranmälan. Surfkaféträffarna sker även under till att börja med som hybridmöten, dvs. på Baltzar och via Zoom..

Kurser
Under våren 2023 planerar vi en Androidkurs, en iPhonekurs (vidareutveckling), en Windowskurs och en Fotokurs. Kurserna blir  i lokalen på Kronobergsgatan. Se vidare detaljer på följande länk: Kurser – SeniorNet Kungsholmen. 

IT-hjälpen kommer att starta i lokalen på Baltzar 24:e januari. Boka tid via vår bokningstjänst på https://kungsholmen.seniornet.se/bokning/ eller skicka önskemål om hjälp till seniornetbaltzar@gmail.com och skriv vad du behöver hjälp med och dina kontaktuppgifter.

Mer information om de olika verksamheterna finns på undersidorna till denna Programsida (IT-hjälp, Tematräffar/Surfkaféträffar, Kurser). Bokning sker på https://kungsholmen.seniornet.se/bokning/ 

 

Vi samarbetar med