Program

SeniorNet Kungsholmen

Vår lokal på Baltzar har ännu inte öppnat och vi vet ännu inte om och när de kommer att öppna. Vi kommer därför att börja höstterminen 2021 med surfkaféträffar via Zoom. Den första androidkursen kommer också att bli en internetversion.

Kurser
Däremot har vi tillgång till lokalen på Kronobergsgatan och där kommer vi att ha kurser i Windows och Iphone/iPad. Två kurser i Android är planerade, den första som internetkurs.

PC/IT-hjälpen kommer tills vidare att ske via telefon och vid behov fjärrstyrning. Den startar 7/9. Skicka hjälpönskemål till seniornetbaltzar@gmail.com och skriv vad du behöver hjälp med och dina kontaktuppgifter.

Mobilhjälp
Vi erbjuder i lokalen på Kronobergsgatan personlig Mobilhjälp för Android och iPhone under 20 minuter följande datum 20/9, 18/10 och 29/11 mellan kl 10-12. Anmäl intresse till seniornetbaltzar@gmail.com. Förutom namn, telefon och e-postadress behöver vi  veta vad du vill ha hjälp med och om du har en andoidmobil eller iPhone. Vi tar emot så många vi klarar av så tidig anmälan ökar chansen att du får plats. Om du bereds plats kommer du att få ett klockslag för din hjälpstund. Tag gärna med munskydd.

Mer information om de olika verksamheterna finns på undersidorna till denna Programsida (PC/IT-hjälp, Tematräffar/Surfkaféträffar, Kurser). Bokning sker på https://kungsholmen.seniornet.se/bokning/ 

SeniorNet Kungsholmens “sommarskola” Corona-sommaren 2020

Vi samarbetar med