Program

SeniorNet Kungsholmen

Hösten 2022

Vi startar höstens verksamhet i slutet av augusti. Det blir IT-hjälp på Baltzar tre tisdagsförmiddagar i månaden. Den fjärde tisdagsförmiddagen blir det Öppet hus utan föranmälan. Surfkaféträffarna sker även under hösten via Zoom.

Informationsträff

Torsdagen den 1/9 har vi en Informationsträff i Gripenhielmska salen mitt emot Baltzar kl. 13-14.30. Den är i första hand avsedd för personer som ännu inte är medlemmar. Vi informerar om vår verksamhet och svarar på frågor.

Kurser
Under hösten 2022 planerar vi en Androidkurs, en iPhonekurs och en Windowskurs. iPhonekursen blir på Baltzar, de övriga kurserna i lokalen på Kronobergsgatan. Se vidare detaljer på följande länk: Kurser – SeniorNet Kungsholmen. 

IT-hjälpen kommer att starta i lokalen på Baltzar i början av september. Boka tid via vår bokningstjänst på https://kungsholmen.seniornet.se/bokning/ eller skicka hjälpönskemål till seniornetbaltzar@gmail.com och skriv vad du behöver hjälp med och dina kontaktuppgifter.

Mer information om de olika verksamheterna finns på undersidorna till denna Programsida (IT-hjälp, Tematräffar/Surfkaféträffar, Kurser). Bokning sker på https://kungsholmen.seniornet.se/bokning/ 

 

Vi samarbetar med