Kurser

Kurskostnaden varierar, men är i princip 300 kr för fysiska kurser om fyra gånger. För motsvarande internetkurser är kostnaden 200 kronor. För den som inte är medlem tillkommer 50 kr. Vid överteckning har medlemmar företräde.

Kurserna arrangeras i samarbete med   

Boka kurser i tid på vår boknings-sida (https://kungsholmen.seniornet.se/bokning/

Hösten  2024

Windows kurs 4 ggr (datum meddelas senare) kl. 10-12.30

Windowskursen äger rum i föreningslokalen på Kronobergsgatan 13-15.
Ledare/lärare: Sören Larsson, sorenylarsson@laxsjobygden.se, tel.: 0705912955.
Kostnad: 300 kronor, betalas före kursstart till bankgiro 5528-0291 (ange ditt namn och vilken kurs det gäller).

Androidkurs 4 ggr (datum meddelas senare) kl. 10-12.30

Androidkursen äger rum i föreningslokalen på Kronobergsgatan 13-15.
Ledare/lärare: Sören Larsson, sorenylarsson@laxsjobygden.se, tel.: 0705912955.
Kostnad: 300 kronor, betalas före kursstart till bankgiro 5528-0291 (ange ditt namn och vilken kurs det gäller).

Anmälnings- och betalningsinformation för ovanstående avgiftsbelagda kurser

Anmälan sker i första hand i vår bokningstjänst på https://kungsholmen.seniornet.se/bokning/.
För information om bokningen se  bokningsinformation. I andra hand kan anmälan skickas till respektive kursledare eller till seniornetbaltzar@gmail.com.

Angiven kursavgift betalar du, när du har fått besked om att du får plats på kursen, före kursstart till bankgiro 5528-0291 (ange ditt namn och vilken kurs det gäller) eller i andra hand via kontanter alternativt Swish till kursledaren vid kursens början. Vid kontant betalning ta med jämna pengar.

Uppdaterad senast 2024-05-09