Öppet Hus

Våren 2024

Öppet Hus på Träfflokalen Baltzar

Tisdagar 10.15-12.00
Dessa datum gäller: 23/1, 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 7/5.

Tanken är att här kunna erbjuda hjälp med enklare problem, men med en lägre servicenivå, jämfört med vår ordinarie IT-hjälp. Du kan alltså inte räkna med en personlig handledare under en hel timme, men förhoppningsvis ska där finnas någon som kan bistå dig.

Det krävs inte någon bokning till dessa tillfällen (men det är heller inte säkert att du kan gå hem med dina problem lösta).

Vi håller som vanligt till på Baltzar, Bolinders plan 1, 1 trappa ner (se karta).

Du tar med dig den ”utrustning” – PC/surfplatta/smartphone – som du vill ha hjälp med. Och glöm inte att även ta med notering om de lösenord som kan behövas.

På Baltzar använder vi trådlösa nätverk som ofta är mycket snabbare än en uppkoppling över det mobila nätet.

Öppet hus med IT-hjälp på biblioteket i Bromma erbjuds varje torsdag från 11/1. Information om IT-hjälpen på biblioteket Brommaplan se https://kungsholmen.seniornet.se/bromma.

Den öppna datorverkstaden arrangeras i samarbete med

Ansvarsbegränsning

Genom att ta hjälp av en handledare har du förbundit dig att

  • på egen risk följa handledarens råd,
  • ha samtyckt till att handledaren inte kan göras ansvarig på något sätt för eventuella fel, misstag, dataförluster eller annan skada.