PC/IT-hjälp

Våren 2018

Öppen datorverkstad på Träfflokalen Baltzar
Bolinders plan 1, 1 trappa ner (se karta). Rådgivning och hjälp med alla typer av dataproblem. Vi kan även hjälpa till med surfplattor och ”smarta” telefoner. Uppge typ av surfplatta eller telefon vid anmälan så att vi kan kolla att vi har PC-hjälpare för den.

Tisdagar – två pass: 10.30-11.30 och 11.45-12.45.
Fr.o.m. 23/1 t.o.m. 8/5 (dock ej 13/2, 13/3, 10/4).
Obs: det kan bli ändringar!

Endast efter anmälan till Arnold Gustavsson,
08-653 09 27, 073-904 38 23, arnold.gustavsson@gmail.com.

Ta med dig egen dator, nätadapter och eventuell mus – och glöm inte att ta med de lösenord som kan behövas för att lösa ditt problem! Om ditt problem gäller surfplatta eller smart telefon, ta med den.

På Baltzar använder vi trådlösa nätverk som ofta är mycket snabbare än en uppkoppling över det mobila nätet.

Öppen datorverkstad på Stadsbibliotekets datasal i Internationella Biblioteket (IB)
Odengatan 59, 1 trappa upp (se karta). Här förfogar vi över en lärardator och sex elevdatorer.
Hjälp med enkla datafrågor, introduktion till internet. Avsikten med vår närvaro på IB är att bidra till grundläggande PC-kunskap med hjälp av de stationära datorer som finns i lokalen. Den som vill ha hjälp med egen bärbar dator hänvisas till tisdagarnas PC-hjälp på Baltzar.

Måndagar kl. 14.30–16.30. Fr.o.m. 22/1 t.o.m. 7/5.

Har du ytterligare frågor om datorer?
Deltag gärna i diskussion på SeniorNet Swedens DatorBiten (efter inloggning – bläddra en bit ner i forumlistan till DatorBiten).

Datorhjälp i hemmet

Som medlem i SeniorNet Kungsholmen kan du även få personlig hjälp hemma med eventuella datorproblem. Det kan exempelvis vara stöd vid datoranskaffning, installation av program och extern maskinvara (t ex router), användning av program, sortering i och konfigurering av datorn, felsökning och felavhjälpning osv.

Vi som hjälper är inte professionella datortekniker utan amatörer med ganska lång erfarenhet av datorhantering. Således är det inte helt säkert att vi kan lösa alla dina datorproblem, men vi ställer gärna upp i mån av möjlighet – hemma hos dig eller på annan plats.

OBS! Vi varken lagar trasiga datorer eller utför arbete åt bolag e.d.

Kontakta Arnold Gustavsson, 08-653 09 27, 073-904 38 23, arnold.gustavsson@gmail.com och beskriv dina problem så kan han ge tips om lämplig hjälpare.