Startsida_old

SeniorNet Kungsholmen

är en lokalklubb inom SeniorNet Sweden – en förening för seniorer som vill lära sig använda dator, surfplattor och smarta mobiler. SeniorNet Kungsholmen bildades 1999 och har drygt 400 medlemmar. Vi önskar nå alla seniorer på Kungsholmen, både de som redan kan något om datorer, surfplattor och smarta mobiler och de som vill lära sig att använda dem.

Vi arrangerar kurser, tematräffar och PC-hjälp där vi ställer upp gratis enligt principen äldre lär äldre IT.

Kursutbudet omfattar både nybörjarkurser och mer avancerade kurser.

Om höstterminen 2020

Det har nu gått ungefär ett halvår sedan vi ställde in all verksamhet för resten av vårterminen p.g.a. Corona-pandemin. Vi har förberett oss för en hösttermin där vi erbjuder en del av vår verksamhet digitalt via internet. Mer om detta framgår där de olika aktiviteterna presenteras.

Värt att notera:

De annonserade kurserna i iPhone/iPad och Windows (10) avses genomföras i fysisk form i lokalen på Kronobergsgatan. Rekommendationerna om avstånd, handhygien etc kommer så långt möjligt att beaktas. Gå till Kurser

PC/IT-hjälpen kommer under hösten att erbjudas i form av telefon-support. Hjälpsökande erbjuds möjlighet att kontakta lämplig handledare för att komma överens om tidpunkt och ev behov av ytterligare hjälpmedel för att underlätta vid samtalet. Gå till PC/IT-hjälp

Aktiviteten med “Mobilpromenader” började 1/9 och blev glädjande nog fulltecknad. En liten rapport finns utlagd på föreningens FaceBook-sida: https://m.arcmember.net//Link/3f4177e7-4840-4283-a2e7-98aea34507e5/1.link

Om du har några frågor så kan du mejla till seniornetbaltzar@gmail.com eller ringa vår telefonsvarare på 079-341 17 39.

Riksföreningen når du genom att klicka här nedan: