Styrelsen

Styrelseledamöter 2019

Benny GrunnérOrdförande
Benny Grunnér, 08-411 95 55, 0730-52 95 55
begrunner@gmail.com
Sekreterare Birgitta JonssonSekreterare
Birgitta Jonsson, 08-654 39 45, 076-827 00 19
frujonsson@gmail.com
Kassör Gunilla BrattbergKassör
Gunilla Brattberg, 08-33 67 89, 070-569 67 89
gunilla.brattberg@varkstaden.se
Solvig GrönstedtLedamot
Solvig Grönstedt, 0708-707 200
solviggr@gmail.com
Kenneth LantzLedamot
Kenneth Lantz, 072-858 62 00
kennetlz@gmail.com
Lars-Olof SarinLedamot, webbplats och nyhetsbrev
Lars-Olof Sarin, 0700-622 322
larsolof.sarin@gmail.com
Maria SvärdSuppleant
Maria Svärd, 08-656 84 73, 076-811 81 12
svardm53@gmail.com
Jan SvennerholmSuppleant
Jan Svennerholm, 072-244 10 51
jan.svennerholm@hotmail.com