Styrelsen

Styrelseledamöter 2018

Benny Grunnér Ordförande
Benny Grunnér, 08-411 95 55, 0730-52 95 55
begrunner@gmail.com
Sekreterare Birgitta Jonsson Sekreterare
Birgitta Jonsson, 08-654 39 45, 076-827 00 19
frujonsson@gmail.com
Kassör Gunilla Brattberg Kassör
Gunilla Brattberg, 08-33 67 89, 070-569 67 89
gunilla.brattberg@varkstaden.se
Solvig Grönstedt Ledamot
Solvig Grönstedt, 0708-707 200
solviggr@gmail.com
Kenneth Lantz Ledamot
Kenneth Lantz, 072-858 62 00
kennetlz@gmail.com
Lars-Olof Sarin Ledamot, webbplats och nyhetsbrev
Lars-Olof Sarin, 08-99 88 57, 0700-622 322
larsolof.sarin@gmail.com
Maria Svärd Suppleant
Maria Svärd, 08-656 84 73, 076-811 81 12
svardm53@gmail.com
Rolf Wiltmo Suppleant
Rolf Wiltmo, 08-99 06 66, 073-719 06 66
wiltmo@wivallius.se