Styrelsen

Styrelseledamöter 2023

Jan Svennerholm Ordförande
Jan Svennerholm, 072-244 10 51
jan.svennerholm@hotmail.com
Sekreterare Maria Svärd Sekreterare
Maria Svärd, 08-656 84 73, 076-8118112
svardm53@gmail.com
Kassör Gunilla Brattberg Kassör, webmaster
Gunilla Brattberg, 070-569 67 89
gunilla.brattberg@varkstaden.se
P-O Guldemond Ledamot
P-O Guldemond, 08-32 31 32
poguldemond@gmail.com
Ledamot
Claes Tjäder, 0702487891
claes.tjaeder@gmail.com 
Birgitta Jonsson Suppleant, biträdande sekreterare
Birgitta Jonsson, 08-654 39 45, 076-827 00 19
frujonsson@gmail.com
Suppleant
Blenda Runmark, 0739911653
blendarunmark@hotmail.com