Tillgänglighet

Tangentbordsnavigering

Du kan navigera mellan sidorna med hjälp av ALT- och PIL-tangenterna:

  • För att gå tillbaka till föregående webbsida håll ner ALT + vänster-PIL.
  • För att bläddra framåt håll ner ALT + höger-PIL.

För att välja en länk kan du klicka dig fram med TAB-tangenten (du ser länken antingen understruken eller något mörkare blå) och välj klicka ENTER. För att klicka till föregående länk håll ner ALT och välj med TAB-tangenten.

”Talande webb”

På vår webbplats finns möjlighet att få en sidas innehåll uppläst med hjälp av funktionen “Talande webb”. Om du önskar det så väljer du det via länken med texten ”Aktivera talande webb” längst upp till höger.