SeniorNet Kungsholmen

1234

Mobilganget

Corona-anpassad verksamhet hösten 2020
Under höstterminen har vi erbjudit digitala Surfkaféträffar via Zoom och Androidkurser via internet. I lokalen på Kronobergsgatan har vi erbjudit mobilhjälp och en workshop kring iPhone/iPad. Windowskursen fick vi ställa in efter två träffar. Lokalen på Baltzar är stängd under hösten.  Den 1/11 ställde vi även in verksamheten i lokalen på Kronobergsgatan.

Aktuellt

Det pågår f.n. en diskussion kring vårens program. Vi räknar med att kunna återuppta fysiska träffar tidigast framåt vårkanten. Vi kommer troligen att upprepa en eller flera utomhusaktiviteter. Vi hoppas att till den 1/12 vara klara med åtminstone en preliminär planering. Därefter kommer programmet att presenteras nedan samt på program- och kurssidorna.

Nyheter

För att få våra medlemsbrev krävs att du har en e-postadress i medlemsregistret. Det krävs även för att du ska få fakturan på årsavgiften utan att föreningen ska behöva betala de allt dyrare portokostnaderna. Om du får pappersfaktura via posten och/eller om du inte får våra medlemsbrev, som kommer ut varje torsdag, så meddela snarast din e-postadress till seniornetbaltzar@gmail.com.


Medlemsavgiften avser i fortsättningen kalenderår

Den 2:a november gick SeniorNet Sweden över från att ha 12-månadersbetalning till kalenderårsmedlemskap. Det kostar fortfarande 250 kr per år och fakturan skickas ut 15 januari.

  • De som redan har betalt för en del av 2021 får i januari en räkning för tiden som fattas fram till 31 december 2021, alltså mindre än 250 kr. 
  • De som ännu inte har betalt för hela 2020 får i januari en räkning för tiden fram till 31 december 2020 plus årsavgiften för 2021, alltså mer än 250 kr.
  • De som registrerar sig nu som nya medlemmar bjuds på tiden fram till årsskiftet och betalar 250 kr för år 2021.

Nästa Androidkurs planeras starta som internetkurs 12/1-21.
Mer information på kurssidan.

iPhone/iPad-kurs med start 3/11 ställdes in p.g.a. corona-restriktioner.
Mer information på kurssidan.

Windows 10 kurs med start 22/10 avbröts till följd av corona-restriktioner.
Mer information på kurssidan.

munskydd_dator

PC/IT-hjälpen kommer under hösten att erbjudas i form av telefon-support. Hjälpsökande erbjuds möjlighet att kontakta lämplig handledare för att komma överens om tidpunkt. Vid behov kan fjärrstyrning via Teamviewer/ Quicksupport alternativt Windows snabbhjälp utnyttjas för att lösa problem.
Gå till PC/IT-hjälp.

Mobilpromenader är en aktivitet vi har genomfört under september. Vi planerar ett liknande evenemang under vårterminen. En liten rapport finns utlagd på föreningens FaceBook-sida: https://m.arcmember.net//Link/3f4177e7-4840-4283-a2e7-98aea34507e5/1.link

123

Mobilhjälp
För medlemmar med androidmobiler erbjuds Zoomträff 3/13 kl. 10. Dessutom erbjuds fjärrstyrning via Teamviewer Quicksupport efter överenskommelse.

Bildöverföring från iPhone till dator, USB-minne eller molnet
Denna aktivitet – ledd av Eva Ekskog – genomfördes den 15/10.


Medlemsbrev

Allt sedan corona-epidemin startade har vi skickat ut ett medlemsbrev varje torsdag.

Utöver aktuell information är syftet med medlemsbreven att de ska vara kunskapshöjande. Veckans gåta innehåller en bild där vi efterfrågar betydelsen och ger facit kommande vecka.

Vi har upplevt att grundkunskapen avseende IT bland våra medlemmar varierar stort. Vi har därför infört rubriken Gunilla svarar och förklarar i medlemsbreven. Om du önskar något IT-begrepp förklarat skriv till seniornetbaltzar@gmail.com.

Övrig information

Läs om hur du bokar PC/IT-hjälp och kurser på vår bokningsinformationssida. Om du har bokningsproblem kontakta seniornetbaltzar@gmail.com.

Sommarskolan 2020

Informationsbilagor till medlemsbrev utskickade under Corona-tiden
hittar du under fliken Program i menyn.

Medlemstips på vad Internet erbjuder under coronaisoleringen hittar du här: https://kungsholmen.seniornet.se/medlemstips/

Om du har några frågor så kan du mejla till seniornetbaltzar@gmail.com alternativt kontakt@seniornetkungsholmen.se eller ringa vår telefonsvarare på 079-341 17 39. Riksföreningen når du genom att klicka här nedan:

Senast uppdaterad 2020-11-19